THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ VƯỜN 

CTTK : CÔNG TY CP THIẾT KẾ XÂY DỰNG DA DECOR 

ĐỊA ĐIỂM : BÀ RỊA VŨNG TÀU 

CĐT : ANH NGHĨA